ontasranium

Full Version: Euro Truck Simulator 2 Hız Yükseltme Modu İndir
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Euro Truck Simulator 2 oyununa hız yükseltme modunu indir: http://bc.vc/zVmy2c7

Euro Truck Simulator 2 Hız Yükseltme Modu
Oyunda tırların en fazla sabit 90 km/h ile gidebildiği sınırlamayı 300 km/h'ye çıkaran bu mod sayesinde ışık hızıyla şehirden şehire teslimat yapabilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir mod.